bouwkundig tekenbureau EVO

Bouwkundige tekening

Bouwkundige tekening

In deze blog bespreken we het belang van een goede, bouwkundige tekening als basis van een bouwproject. Een bouwkundige tekening is namelijk hét fundament bij ieder bouwproject, en we zullen uitleggen waarom dat zo is. Verder behandelen we de opbouw van een bouwtekening en hoe deze uiteindelijk wordt opgebouwd en uitgebreid tot bestektekening. Een bouwkundige tekening is namelijk meer dan een A1 vel met daarop wat technische kreten en lijnen. Voor de totstandkoming van een betrouwbare bouwtekening is gedegen kennis vereist, bouwkundig inzicht maar bovenal het besef wát er wordt getekend.

Het belang van een bouwkundige tekening

Het belang van een bouwkundige tekening bij een nieuwbouw of verbouw kan niet worden overschat. Een bouwtraject ingaan is altijd spannend en zit bovendien vol met onzekerheden. Veel onderwerpen worden naarmate het traject vordert vanzelf uitgekristalliseerd, maar toch tackel je het liefst alle eventuele problemen en obstakels in een zo vroeg mogelijk stadium. En dat is nou precies waarom een goede bouwkundige tekening als basis voor een bouwproject nou zo belangrijk is. Door een plan uit te tekenen komen alle potentiële problemen al in een vroeg stadium naar voren, waardoor faalkosten tot een minimum worden gereduceerd. Bovendien is een bouwtekening erg belangrijk voor de beeldvorming van de opdrachtgever van het te bouwen object. Voorts heb je met een bouwtekening jouw plannen zwart op wit staan, en hiermee een juridische basis mocht een aannemer afwijken van de tekening en hierdoor in gebreke blijven. Kortom: Een juiste basis voor een nieuwbouw woning, aanbouw of renovatie begint met een bouwkundige tekening. Bouwkundig tekenbureau EVO kan u in overleg van alle benodigde tekeningen voorzien voor uw nieuw, aan -of verbouw.

De opbouw van een bouwkundige tekening

Een goede bouwkundige tekening is opgebouwd uit verschillende elementen en wordt stapje voor stapje uitgebreid tot het uiteindelijk een bestek/ werktekening is waar de aannemer vanaf bouwen kan. Voor het zover is gaat de tekening door verschillende stadia, waarbij de aanvankelijke plannen steeds verder worden uitgewerkt en de tekening uiteindelijk voor de welstandscommissie kan verschijnen en bij een akkoord een bouwvergunning kan worden aangevraagd. We beschrijven de belangrijkste, verschillende stadia van de totstandkoming van een goede bouwkundige tekening hieronder.

Het voorlopig ontwerp (schetsplan)

Tijdens de initiële fase van een bouwproject, worden plannen in een persoonlijk gesprek besproken en overhandigt de opdrachtgever eventueel een programma van eisen (pve). Op basis van dit gesprek en pve ontwerpt Bouwkundig tekenbureau EVO, een voorlopig ontwerp. Dit is een eerste tekening waarin de besproken plannen zoveel mogelijk zijn verwerkt. Vervolgens komt er een tweede gesprek waarin het schetsplan wordt besproken. Eventuele aanpassingen worden gedaan, en daarna gaan we door met het definitieve ontwerp.

bouwkundige tekening

Voorbeeld tekening voorlopig ontwerp.

Het definitief ontwerp

Na een voorlopig ontwerp gaan we door met een definitievere variant van de tekening. We verwerken de eventuele besproken wijzigingen op de tekening, en breiden deze verder uit. De plattegronden en gevels krijgen langzaamaan vorm en dat geldt ook voor de afmetingen, vormen en posities van de kozijnen. We leggen de tekening nogmaals voor aan de opdrachtgever, waarna de eventuele laatste wijzigingen kunnen worden verwerkt. Vervolgens dienen we de tekening in voor een welstandsbeoordeling.

bouwkundige tekening

Voorbeeld tekening definitief ontwerp.

De bouwaanvraagtekeningen

Na een akkoord van de welstandscommissie breiden we de bouwkundige tekening verder uit om ze gereed te maken voor het indienen van een bouwaanvraag. Dit betekent dat we de losse elementen opsplitsen en alle onderdelen schaal 1:50 op afzonderlijke A1 papier plaatsen. Plattegronden op een vel, gevels op een vel, doorsneden op een vel, etc. Alle tekst en details komen op een 1:50 tekening veel beter naar voren dan bij een tekening schaal 1:100. Een bouwaanvraagtekening moet tegenwoordig aan strikte eisen voldoen om überhaupt in behandeling te worden genomen. Tijdens het maken van de bouwaanvraagtekeningen komen ook andere onderwerpen aan bod zoals sonderingen, bouwfysische berekeningen en constructieberekeningen. Alle berekeningen worden op de bouwaanvraagtekeningen verwerkt, en gaan vervolgens als een compleet pakketje naar de gemeente. Dit gebeurt tegenwoordig trouwens allemaal digitaal via het omgevingsloket.

Bouwaanvraagtekening

Voorbeeld van de plattegronden van een bouwaanvraagtekening.

De bestektekening

Tegenwoordig zijn de eisen aan een bouwaanvraagtekening zo streng, dat je deze eigenlijk al bijna een bestektekening zou kunnen noemen. Echter voegen we in een bestektekening nog de laatste extra informatie toe, zoals aanvullende details, een elektra plan, verlichting, leidingwerk, maatvoering  etc. Een bestektekening is een goede basis voor aannemers om hun prijs op te berekenen, maar ook om daadwerkelijk vanaf te bouwen. Tevens kunnen in deze fase nog de laatste kleine details worden aangepast, zoals het verplaatsen van een binnenwandje of het opschuiven van een kozijn. Op basis van de bestektekening maken aannemers hun prijzen, en hieruit wordt een keuze gemaakt door de opdrachtgever. De bouw kan beginnen!

bouwkundige tekening

Voorbeeld van de doorsneden van een bestektekening.

Ook een bouwkundige tekening nodig?

Zoekt u een goede bouwkundige tekening als fundament voor uw bouwproject? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, om te kijken wat we voor uw plannen kunnen betekenen. Het eerste gesprek is namelijk altijd op onze kosten!