bouwkundig tekenbureau EVO

DNR voorwaarden 2011

Wij voeren onze opdrachten uit overeenkomstig de DNR voorwaarden (De nieuwe regeling 2011). Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd van de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers, architecten, ingenieurs en adviseurs. Bij het opstellen van deze voorwaarden is een solide afweging gemaakt tussen de belangen van de verschillende partijen. De regeling is in 2011 herzien, omdat de voorwaarden opgesteld in de regeling van 2005 op bepaalde punten beter konden worden geformuleerd.

De DNR wordt toegepast op alle door ons uitgevoerde opdrachten. Bekijk de DNR voorwaarden in onderstaand PDF document.

De Nieuwe Regeling – DNR 2011